Aikido

L’aikido és una art marcial d’origen japonès. L’aikido no oblida els seus orígens guerrers i proporciona als seus practicants els mitjans per defensar-se en qualsevol tipus d’agressió. Però l’aikido no és només una art de combat, és un budo orientat a l’harmonització universal. La finalitat de l’aikido no és destruir l’adversari, sinó fer-li comprendre la inutilitat de la seva agressivitat i contrarestar el seu atac.

Tècnicament, l’aikido és un mètode de combat defensiu que comprèn tècniques de luxació, projecció i fins i tot d’atemi, cops controlats que s’apliquen a diferents parts del cos.

Morihei Ueshiba Sensei va desenvolupar l’aikido prenent com a fonts algunes de les principals arts marcials del samurai, com l’aiki jujutsu o el ryu kenjutsu, estil d’esgrima antecessor del kendo. És per això que els desplaçaments i les tècniques circulars que caracteritzen l’aikido es realitzen en concordança amb la utilització del sabre japonès.

Per la seva tècnica i filosofia, l’aikido pretén desenvolupar l’equilibri dels seus practicants per potenciar la seva capacitat de mantenir-se centrats. La pràctica de l’aikido està dirigida a tot tipus de públic, des de nens fins a gent gran de qualsevol sexe. Aquesta disciplina respecta la integritat física del practicant ja que actua tenint en compte el sentit natural de les articulacions i les caigudes es produeixen rodolant. L’aikido permet portar a terme un treball físic i mental adaptat a qualsevol edat i condició.