Jacques Muguruza Sensei

Jacques Muguruza Sensei va ser deixeble directe de Gozo Shioda Sensei, fundador de l’escola Yoshinkan i alumne resident (uchi deshi) al Hombu Dojo d’aikido Yoshinkan al Japó. Nascut el 1955, ha dedicat la seva vida a l’estudi de l’aikido i a la seva introducció a Europa des del 1982.

Actualment, Jacques Muguruza Sensei és 8è DAN d’aikido diplomat directament pel Hombu Dojo d’aikido Yoshinkan del Japó. També està certificat com a Instructor del propi Hombu Dojo i ostenta el títol d’Instructor Superior Internacional d’aikido Yoshinkan, ambdós títols atorgats pel propi Gozo Shioda Sensei. A més, posseeix el títol de Kyosho atorgat per la International Martial Arts Federation.

Jacques Muguruza Sensei imparteix classes regulars d’aikido a França des del 1982 y a Espanya des del 1990. També realitza constantment cursos i exhibicions internacionals a Alemanya, Ucraïna, Anglaterra, Itàlia i Canadà.

Jacques Muguruza Sensei ostenta també els següents càrrecs:

  • Membre fundador de la Federació Europea d’Aikido Yoshinkan, de la qual n’és secretari.
  • Membre fundador de la Federació d’Aikido Yoshinkan de França.
  • Membre fundador de l’Escola Francesa d’Aikido Yoshinkan, la qual presideix.
  • Membre fundador de l’Associació Catalana d’Aikido Escola Yoshinkan.