L’escola Yoshinkan

L'escola Yoshinkan

Shioda Gozo Sensei (1915 – 1994) va ser un dels primers i més pròxims deixebles de Ueshiba Morihei Sensei (1883-1969), el fundador de l’Aikido. El mestre Ueshiba Morihei li va atorgar el 9è dan en 1961.

Shioda sensei va crear l’Escola Yoshinkan, que conté l’essència de l’Art desenvolupat pel fundador sense negar la realitat del Budo (traduït erròniament com a “Art Marcial”). El primer dojo Yoshinkan va obrir les seves portes en 1955.

YOSHINKAN significa el lloc on es cultiva l’esperit. D’acord amb el principi Shin-Gi-Taï (ment-tècnica-cos), l’AIKIDO YOSHINKAN pretén desenvolupar contínuament la ment mitjançant l’aprenentatge i el domini de les seves tècniques.

   • Yo: Cultivar/Desenvolupar
   • Shin: Esperit
   • Kan: Escola / Espai de formació

L’Aikido de l’Escola Yoshinkan representa un dels corrents més antics de l’Aikido. Els seus mètodes d’ensenyament tradicional, així com les formes de les seves tècniques, han conservat l’esperit marcial original, que avui li confereix un profund valor i significat.

L’AIKIDO YOSHINKAN destaca per certes particularitats:

  • L’etiqueta és molt destacada: Ajuda a desenvolupar un marc propici per a un aprenentatge correcte.
  • El treball sobre les bases és molt intens: permet adquirir precisió i estabilitat en el moviment, molt necessaris per a la qualitat de les tècniques més avançades.
  • Moviments de base: s’ensenya una kata d’Aikido (moviments practicats només o amb parella), per a progressar constantment en la precisió tècnica.
  • L’efectivitat de les tècniques: mai es perd a favor de la bellesa del moviment.

El estilo Yoshinkan está considerado el más contundente dentro del AIKIDO. Pose especial atención a los atemis, o cops, i ha sigut practicat per les forces de seguretat japaneses des de 1954.

L’Aikido Yoshinkan s’estudia a partir de la guàrdia, KAMAE, i de sis moviments de base (KIHON DOSA) que s’utilitzen per a la realització de més de 150 tècniques bàsiques. Aquestes tècniques es treballen com un fotograma, permetent entrenar cada moviment fins al seu domini complet. Una vegada dominada la guàrdia, i els moviments i tècniques de base, es pot practicar l’Aikido amb la fluïdesa que ho caracteritza.

Una altra especificitat de l’Aikido Yoshinkan és el desenvolupament d’una manera més proactiva d’actuar, que permet guanyar autoconfiança, coratge, pensament positiu, obertura cap als altres, determinació en les accions i negocis, tolerància i serenitat. No és estrany veure progressar ràpidament els resultats acadèmics o professionals dels practicants.